⏰ Giờ giao dịch chính thức | Buenos Aires Stock Exchange

Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires 🇦🇷

Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires là một sàn giao dịch chứng khoán nằm trong thành phố Buenos Aires, Argentina. Trang này chứa thông tin chi tiết về giờ giao dịch của BCBA, ngày lễ thị trường, thông tin liên hệ và nhiều hơn nữa.

Khi nào thị trường chứng khoán BCBA mở?

Việc đếm ngược cho việc mở và đóng cửa tiếp theo của thị trường chứng khoán. Chuẩn bị sẵn sàng khi Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires mở ra!

Tình trạng hiện tại
Đóng
Thời gian cho đến khi mở
            
Trong múi giờ của bạn
14:00

Ngày lễ thị trường và giờ mở cửa bất thường 2024

Bảng này liệt kê tất cả các giờ mở cửa, ngày lễ thị trường và ngày kết thúc sớm của năm 2024 cho Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires.

Tên ngày lễTrạng tháiGiờ giao dịch

Tổng quan

Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires (BCBA) là một giao dịch chứng khoán dựa trên Buenos Aires, Argentina. Từ viết tắt hoặc viết tắt cho thị trường này là BCBA. Trang này chứa thông tin về giờ giao dịch, ngày lễ thị trường, thông tin liên lạc và nhiều hơn nữa.

Địa lý

Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires được đặt tại quốc gia Argentina.

Trao đổi chứng khoán gần Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires bao gồm các thị trường sau: Sở giao dịch chứng khoán São Paulo, Sàn giao dịch chứng khoán Mexico, Sở giao dịch chứng khoán Jamaica, Sở giao dịch chứng khoán Johannesburg & Sở giao dịch chứng khoán New York.

Tiền tệ chính thức

Tiền tệ chính của Sở giao dịch chứng khoán Buenos Aires là ARS. Đó là biểu tượng là $.

Về chúng tôi

Stock Exchange Hours là một nền tảng trực tuyến toàn diện nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác về giờ mở cửa thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ bằng cách cung cấp cho họ thông tin cập nhật về thời điểm thị trường mở và đóng cửa.

BCBA

Tên
Sở giao dịch chứng khoán Buenos AiresBuenos Aires Stock Exchange
Vị trí
Buenos Aires, Argentina
Giờ giao dịch chính thức
11:00 - 17:00America/Argentina/Buenos Aires
Giờ ăn trưa
-
Tiền tệ
ARS ($)
Địa chỉ
Sarmiento 299 Buenos Aires, Argentina, C1041AAE
Trang mạng
bcba.sba.com.ar