⏰ Giờ giao dịch chính thức

Euronext Paris

Euronext Paris là một sàn giao dịch chứng khoán nằm trong thành phố Paris, Pháp. Trang này chứa thông tin chi tiết về giờ giao dịch của EPA, ngày lễ thị trường, thông tin liên hệ và nhiều hơn nữa.

Khi nào thị trường chứng khoán EPA mở?

Việc đếm ngược cho việc mở và đóng cửa tiếp theo của thị trường chứng khoán. Chuẩn bị sẵn sàng khi Euronext Paris mở ra!

Tình trạng hiện tại
Mở ngay bây giờ
Cho đến khi đóng cửa
            
Trong múi giờ của bạn
15:30

Tổng quan

Euronext Paris (EPA) là một giao dịch chứng khoán dựa trên Paris, Pháp. Từ viết tắt hoặc viết tắt cho thị trường này là EPA. Trang này chứa thông tin về giờ giao dịch, ngày lễ thị trường, thông tin liên lạc và nhiều hơn nữa.

Địa lý

Euronext Paris được đặt tại quốc gia Pháp.

Về chúng tôi

Stock Exchange Hours là một nền tảng trực tuyến toàn diện nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác về giờ mở cửa thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ bằng cách cung cấp cho họ thông tin cập nhật về thời điểm thị trường mở và đóng cửa.

EPA

Tên
Euronext ParisEuronext Paris
Vị trí
Paris, Pháp
Giờ giao dịch chính thức
09:00 - 17:30Europe/Paris
Giờ ăn trưa
-