⏰ Giờ giao dịch chính thức | New Zealand Stock Market

Thị trường chứng khoán New Zealand

Thị trường chứng khoán New Zealand là một sàn giao dịch chứng khoán nằm trong thành phố Wellington, New Zealand. Trang này chứa thông tin chi tiết về giờ giao dịch của NZSX, ngày lễ thị trường, thông tin liên hệ và nhiều hơn nữa.

Khi nào thị trường chứng khoán NZSX mở?

Việc đếm ngược cho việc mở và đóng cửa tiếp theo của thị trường chứng khoán. Chuẩn bị sẵn sàng khi Thị trường chứng khoán New Zealand mở ra!

Tình trạng hiện tại
Đóng
Thời gian cho đến khi mở
            
Trong múi giờ của bạn
22:00

Tổng quan

Thị trường chứng khoán New Zealand (NZSX) là một giao dịch chứng khoán dựa trên Wellington, New Zealand. Từ viết tắt hoặc viết tắt cho thị trường này là NZSX. Trang này chứa thông tin về giờ giao dịch, ngày lễ thị trường, thông tin liên lạc và nhiều hơn nữa.

Địa lý

Thị trường chứng khoán New Zealand được đặt tại quốc gia New Zealand.

Về chúng tôi

Stock Exchange Hours là một nền tảng trực tuyến toàn diện nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác về giờ mở cửa thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ bằng cách cung cấp cho họ thông tin cập nhật về thời điểm thị trường mở và đóng cửa.

NZSX

Tên
Thị trường chứng khoán New ZealandNew Zealand Stock Market
Vị trí
Wellington, New Zealand
Giờ giao dịch chính thức
10:00 - 16:45Pacific/Auckland
Giờ ăn trưa
-