⏰ Giờ giao dịch chính thức | National Stock Exchange of India

Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ

Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ là một sàn giao dịch chứng khoán nằm trong thành phố Mặt trăng, Ấn Độ. Trang này chứa thông tin chi tiết về giờ giao dịch của NSE, ngày lễ thị trường, thông tin liên hệ và nhiều hơn nữa.

Khi nào thị trường chứng khoán NSE mở?

Việc đếm ngược cho việc mở và đóng cửa tiếp theo của thị trường chứng khoán. Chuẩn bị sẵn sàng khi Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ mở ra!

Tình trạng hiện tại
Đóng
Thời gian cho đến khi mở
            
Trong múi giờ của bạn
03:45

Tổng quan

Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ (NSE) là một giao dịch chứng khoán dựa trên Mặt trăng, Ấn Độ. Từ viết tắt hoặc viết tắt cho thị trường này là NSE. Trang này chứa thông tin về giờ giao dịch, ngày lễ thị trường, thông tin liên lạc và nhiều hơn nữa.

Địa lý

Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ được đặt tại quốc gia Ấn Độ.

Về chúng tôi

Stock Exchange Hours là một nền tảng trực tuyến toàn diện nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác về giờ mở cửa thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ bằng cách cung cấp cho họ thông tin cập nhật về thời điểm thị trường mở và đóng cửa.

NSE

Tên
Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn ĐộNational Stock Exchange of India
Vị trí
Mặt trăng, Ấn Độ
Giờ giao dịch chính thức
09:15 - 15:30Asia/Kolkata
Giờ ăn trưa
-